...
احداث راه‌آهن شلمچه – بصره در مرحله انجام مطالعات عمرانی است

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن گفت: احداث ۳۲ کیلومتر راه‌آهن شلمچه به بصره عراق با رایزنی انجام شده، در مرحله انجام مطالعات عمرانی است.

کلیه حقوق محفوظ است