...
این زن برای رابطه نامشروع با پسر همسایه، همسرش را کُشت

زن جوان با همدستی پسر همسایه شوهرش را به قتل رساند و جسدش را سوزاند.

کلیه حقوق محفوظ است