...
ویژگی افرادی که ذهنِ مُتمرکز دارند را بدانید

افراد با ذهن متمرکز با عُلّو طبع و اعتمادبه‌نفسی که دارند، نیازی به حیله‌گری و بدگویی ندارند.

کلیه حقوق محفوظ است