...
دهشار روزنامه جوان به معترضان؛ علیه امنیت جامعه اقدام کنید از حق زندگی در ایران و دریافت خدمات اجتماعی محروم می‌شوید!

روزنامه جوان کسانی که از شکست تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی مقابل آمریکا شاد شدند را «بسیار بسیار اندک» دانست و با طرح این سوال که «با این اقلیت کوچک اما پرسروصدا چه باید کرد» هشدار داد اگر این طیف علیه امنیت جامعه اقدام کند، از حق زندگی در ایران و دریافت خدمات اجتماعی محروم خواهند شد!

کلیه حقوق محفوظ است