...
روسیه در شرایطی نیست که بتواند به اقتصاد ایران کمک کند

بهمن آرمان اقتصاددان معتقد است: « ایران است که به دنبال برطرف کردن تحریم است و نه اینکه قرار است یک بلوک ضد تحریم بین این سه کشور تشکیل شود. کاهش صادرات گاز طبیعی روسیه باعث شد به اروپا فشار وارد شود. با این وجود فشار اصلی به روسیه وارد شد. دلیل این موضوع نیز این است که درآمدهای ارزی روسیه کاهش پیدا کرده است.»

کلیه حقوق محفوظ است