...
محمود جام‌ساز: فقر افیون ملت‌ها است/ اقتصاد در ایران روز به روز بیشتر در تنگنا قرار می‌گیرد

محمود جام‌ساز گفت: گرانی موضوعی است که مردم ایران از اوایل دهه هفتاد به آن عادت کرده‌اند. اما شرایطی که در یک‌سال اخیر به وجود آمده است، واقعاً با هیچ متر و معیاری توجیه نمی‌شود.

...
راغفر: هدف از حذف ارز ترجیحی، ایجاد بحران در کشور است

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا درباره تبعات حذف ارز ترجیحی گفت: اگر تولیدات داخلی با ارز و داروی خارجی جایگزین شود چیزی بالغ بر 40 میلیارد دلار، هزینه ارزی آن خواهد بود که در شرایط کنونی، کشور از این ظرفیت و توانایی برخوردار نیست. در پشت این ماجرا، یک هدف جدی و البته عامدانه برای براندازی سیاسی و ایجاد بحران جدی در کشور وجود دارد تا برخی از این طریق به هدف‌های مشخصی برسند.

کلیه حقوق محفوظ است