...
مجازات بی‌حجابی تعیین شد؛ ممانعت از خروج از کشور و عدم استخدام

فرد بی‌حجاب اگر محاکمه شود مجازات‌هایی مثل خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و... خواهد داشت.

کلیه حقوق محفوظ است