...
توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی از نحوه محاسبه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: حداقل یک میلیون تومان برای کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان برای بازنشستگان افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.

کلیه حقوق محفوظ است