...
قوه‌قضائیه: محمدمهدی کرمی نه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نه در دادگاه وکیلی معرفی نکرد

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: محمد مهدی کرمی نه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نه در دادگاه وکیلی معرفی نکرد و محمد حسینی دارای وکیل انتخابی بود.

کلیه حقوق محفوظ است