...
اخبار عجیب از اعتراضات کامیون‌ داران

اعتراضات کامیون‌داران به افزایش قیمت گازوئیل‌، واکنش‌های مختلف رسانه‌های خارجی و فضای مجازی و برخی از رسانه‌های داخلی را دربرداشت.

کلیه حقوق محفوظ است