...
شهرداری تهران: خسارت قابل توجهی در روز گذشته به تجهیزات مترو وارد شده است

​سخنگوی شهرداری تهران، جزئیاتی در خصوص مضروب شدن دو مامور مترو در پی حوادث شب گذشته ارائه کرد.

کلیه حقوق محفوظ است