...
نماینده مجلس: تحصن و اعتراض دانشجویی و غیردانشجویی در خوزستان نداریم

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: تا جایی که اطلاع داریم هیچ گونه تحصن و اعتراض دانشجویی و غیر دانشجویی در اهواز و خوزستان نداریم.

کلیه حقوق محفوظ است