...
امام جمعه موقت تهران: اگر از رهبری در همه موارد اطاعت می‌کردیم، مشکلات اقتصادی فعلی‌ را نداشتیم / دید رهبری شخصی نیست، الهام است

امام جمعه موقت تهران گفت: اگر از رهبری در همه موارد اطاعت می کردیم و دولت‌های قبلی ما خوب عمل می‌کردند، امروز مشکلات اقتصادی به این کیفیت نداشتیم.

کلیه حقوق محفوظ است