...
انتقاد نماینده مجلس به مصوبه مولد سازی اموال دولتی از سوی سران سه قوه/ صباغیان: با این اقدام ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به مصوبه مولد سازی اموال دولتی از سوی سران سه قوه تاکید کرد که سران قوا نمی‌توانند ۲۹۰ نماینده و شورای نگهبان را کنار گذاشته و هرچه می‌خواهند تصویب کنند.

کلیه حقوق محفوظ است