...
نماینده مجلس: پیش‌بینی می‌کنم مردم در انتخابات آتی، دنیا را مبهوت کنند

یک نماینده مجلس گفت که پیش بینی بنده این است که در انتخابات آتی، مردم ما دنیا را مبهوت خواهند کرد.

...
مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبرانقلاب: مهسا امینی بهانه است، اصل نظام نشانه است

مهدی فضائلی ،عملکرد برخی از معترضان رخداد فوت مهسا امینی را نقد کرد.

کلیه حقوق محفوظ است