...
جزئیات مسمومیت اهالی یک روستا در همدان

رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: اختلاط سم با غذا یا نوشیدنی مردم چنارعلیای اسدآباد صحت ندارد.

کلیه حقوق محفوظ است