...
لایحه مدیریت واحد شهری در حال تدوین است

رییس شورای اسلامی کلاشهر اهواز، گفت: لایحه مدیریت واحد شهری در حال تدوین است که با توجه به اهمیت این لایحه، ضروری است پیشنهادات کلانشهر اهواز در این زمینه جمع آوری و برای تکمیل لایحه به شورای عالی استان ها ارایه شود.

کلیه حقوق محفوظ است