...
انسیه خزعلی معاون رئیسی در پی مهاجرت پسرش به کانادا استعفا داد؟

برخی کانال های تلگرامی از استعفای انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خبر دادند.

کلیه حقوق محفوظ است