...
حسینی‌ محراب استاندار خوزستان شد

هیات وزیران «محراب» را به‌سِمت استاندار جدید خوزستان انتخاب کرد.

کلیه حقوق محفوظ است