...
فرشاد مومنی: تا می گوییم چرا دارید زندگی مردم را بهم می ریزید می گویند در یک پیچ خطرناک تاریخی قرار داریم

فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه و اقتصاددان در نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «نقد و بررسی کتاب چگونه چین از شوک درمانی گریخت؟» با بیان اینکه ساده انگاری افراطی و دم دستی کردن واقعیات پیچیده، ریشه اصلی فاجعه سازی های ناشی از شوک درمانی در سطح دنیا است، گفت: باید حواسمان باشد که شوک درمانی یک مشترک لفظی است.

کلیه حقوق محفوظ است