...
ازدواج فامیلی در «ازبکستان» ممنوع می‌شود

ازبکستان در حال حاضر پیش نویس قانون مربوطه با اصلاحات قانون خانواده توسط کمیته امور خانواده و زنان را ارائه کرده است که بر اساس آن ازواج فامیلی در این کشور منع خواهد شد.

کلیه حقوق محفوظ است