...
مذاکره کوتاه و بی‌نتیجه تراکتوری‌ها با اسکوچیچ

باشگاه تراکتور همچنان به دنبال انتخاب سرمربی جدید این تیم است و مذاکرات با گزینه‌های مختلف فعلاً بدون نتیجه باقی مانده است.

کلیه حقوق محفوظ است