...
اختلال و قطعی ارسال پیامک برای سرویس‌های پیام کوتاه

این محدودیت ظاهرا با دستور قضایی و برای تمامی سرویس‌های پیامک کوتاه تا اطلاع ثانوی در سراسر کشور اعمال شده است.

کلیه حقوق محفوظ است