...
وزارت صمت شاهد یک حرکت شتابان برای حل مشکلات گذشته است

مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز شاهد یک حرکت شتابان در مجموعه صمت برای گشودن گره‌ها و مشکلاتی که از قبل بوده هستیم.

کلیه حقوق محفوظ است