...
چالش جدی، فراروی پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات اعتراضی / «اطلاع‌محور» باشد یا «مجوزمحور»؟

علیرضابیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: نگرشی وجود دارد و در دانشگاه شریف هم برخی بسیجی‌ها بر آن ایراد می‌گرفتند این بود که مجلس معتقد است حق تجمعات باید اطلاع‌محور باشد، اما آن‌ها معتقدند باید برگزاری این تجمعات مجوزمحور باشد و برای تشکیل اجتماع مجوز گرفته شود. در حالی که قانون اساسی آن حق را موکول به گرفتن مجوز نکرده است.

کلیه حقوق محفوظ است