پالرمو تصویب نشد

لایحه پالرمو در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشد. به گزارش سایت خبری مدارا: در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از طرح دیدگاههای مختلف پیرامون لایحه پالرمو، از سوی اعضای مجمع و همچنین اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت، ادامه بررسی ها به کمیسیون های سیاسی – دفاعی و […]

لایحه پالرمو در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشد.


به گزارش سایت خبری مدارا: در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از طرح دیدگاههای مختلف پیرامون لایحه پالرمو، از سوی اعضای مجمع و همچنین اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت، ادامه بررسی ها به کمیسیون های سیاسی – دفاعی و حقوق- قضایی محول گردید تا نتایج آن در جلسه آتی مجمع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

دو کمیسیون مجمع پیشتر مخالفت خود را اعلام کرده بودند.