دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست پراستنادترین دانشگاه‌های جهان

دانشگاه صنعتی اصفهان در 7 حوزه علمی جزء پراستنادترین دانشگاه‌های جهان شناخته شده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ براساس آخرین دو ماهنامه پایگاه شاخص‌های علم (ESI)، که در خردادماه ۱۴۰۲ منتشر شده است، دانشگاه صنعتی اصفهان در حوزه‌های موضوعی مهندسی، شیمی، علوم مواد، علوم کشاورزی، علوم گیاهی و جانوری، محیط زیست و بوم شناسی، زیست شناسی و زیست شیمی به عنوان ۱ درصد دانشگاه‌ و مؤسسات پژوهشی پراستناد برتر دنیا شناخته شده است.

به نوشته فارس؛ این در حالی است که تعداد دانشگاه‌‌ها و مؤسسات پژوهشی پراستناد برتر دنیا در تمام حوزه‌‌های موضوعی ۸۵۵۷ مورد است که ۱۱۵ دانشگاه و مؤسسات پژوهشی از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در این فهرست مشاهده می‌شود.

ایران با ۱۱۵ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی پراستناد برتر دنیا، بعد از ترکیه دارای بالاترین سهم در بین کشورهای اسلامی است و در جایگاه ۱۴ دنیا قرار دارد.

پایگاه ESI براساس تعداد استنادات دریافتی به مقالات منتشر شده در نشریات نمایه شده در خود، دانشگاه‌‌ها و مؤسسات پژوهشی را در ۲۲ حوزه موضوعی رتبه‌بندی می‌کند و ۱ درصد موسسات پراستناد برتر را انتخاب می‌نماید.