فعال سیاسی اصولگرا: رئیسی ۲ سال آقای شمخانی را تحمل کرد

منصور حقیقت پور به رمزگشایی از دلیل خداحافظی علی شمخانی با سمت مهم دبیر شورای عالی امنیت ملی پرداخت.

به گزارش سایت خبری مدارا: پایگاه خبری انتخاب در گفتگو با منصور حقیقت پور، فعال سیاسی اصولگرا و مشاور لاریجانی در مجلس به رمزگشایی از دلیل خداحافظی علی شمخانی با سمت مهم دبیر شورای عالی امنیت ملی پرداخته است.

منصور حقیقت پور:

* (درباره جنبه های مختلف کنارگذاشتن علی شمخانی): این اتفاق هم می تواند سیاسی باشد هم طبیعی باشد. بالاخره ایشان ده سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است و هر انسانی بعد از ده سال تمام طرح ها و برنامه ها و نوآوری هایش را ارائه می دهد و جابجایی بعد از ده سال کار بدی نیست.

* البته می تواند وجه سیاسی هم داشته باشد. آقای رئیسی دنبال کسی می گردد که از نظر چارچوب فکری با ایشان نزدیک باشد و شاید ابعاد آقای شمخانی بزرگتر از آن بود که در این تراز قرار بگیرد. نتیجتا این اتفاق را باید مشترک ببینیم که جنبه هم سیاسی داشت و هم جنبه طببیعی!

* (نسبت به فشار اطرافین رئیسی به او به جهت کنارگذاشتن شمخانی با توجه به توافق با عربستان): من بعید می دانم ماجرای عربستان دخیل باشد. آقای رئیسی از سال ۱۴۰۰ دنبال این بود که آقای شمخانی را عوض کند. این دو سال هم تحمل کرد و شاید آدم مناسب پیدا نکرده نبود که زودتر این کار را انجام دهد.

* البته افرادیکه کاندید شده بودند در این ابعاد نبودند که دبیر شورای عالی امنیت ملی باشند. آقای شمخانی این وزن را داشت که این سمت را داشته باشد. تحمل آقای رئیسی هم در این جهت بود که آدم مناسب پیدا نکرده بود.