ملیکا هاشمی، خبرنگار بازداشت شد

ملیکاهاشمی، خبرنگار خبرگزاری شهر بازداشت شده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ ملیکاهاشمی، خبرنگار خبرگزاری شهر بازداشت شده است. خانم هاشمی امروز برای «ارائه توضیحات به دادسرای اوین» رفته بود که همانجا بازداشت شد.