بورس امروز مثبت شد

شاخص کل بورس تهران بیش از 2 هزار واحد افزایش پیدا کرد و در ارتفاع یک میلیون و 410 هزار واحد ایستاد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ شاخص کل بورس امروز با ۲۲۸۱ واحد صعود تا رقم یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحد افزایش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۰۰۳ واحد صعود کرد و در رقم ۳۹۹ هزار و ۸۱۹ واحد ایستاد. در این بازار ۲۹۵ هزار معامله به ارزش ۳۳ هزار و ۲۰۳ میلیارد ریال انجام شد.

ایران خودرو، فجر انرژی خلیج فارس، سرمایه گذاری غدیر، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و ملی صنایع مس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و پتروشیمی پارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

شاخص کل فرابورس هم امروز با ۱۲ واحد افزایش در رقم ۱۸ هزار و ۴۳۱ واحد ایستاد.

در این بازار ۲۳۸ هزار معامله به ارزش ۸۹ هزار و ۶۵۲ میلیارد ریال انجام شد.

پتروشیمی تندگویان، صنایع پتروشیمی تخت جمشید، پتروشیمی زاگرس و سرمایه گذاری صبا تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل آهن و فولاد غدیر ایرانیان، پویا زرکان آق دره و بیمه اتکای ایرانیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.