وزیر خارجه دولت رئیسی حافظ منافع ایران است یا روسیه؟

محمد مهاجری، فعال اصولگرا در توئیتی از مصاحبه اخیر وزیر خارجه ایران در حمایت از روس‌ها به شدت انتقاد کرد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ وی در این باره نوشت: 

‌آقای ‎امیرعبداللهیان در مصاحبه با یک روزنامه کرواسی (که در سایت وزارتخارجه منتشرشده)گفته:اگر قرار است همه طرفها به ‎برجام برگردند،باید به گونه ای عمل بشود که ‎روسیه هم نفع خودش را ببرد.

آقای امیرعبداللهیان حافظ منافع کجاست؟ایران یا روسیه؟

یعنی دیپلماسی ‎دولت رئیسی، اینقدر ذلیل؟