چرا هنرمندان حاضر به دیدار با رئیسی نشدند؟

درحالیکه دولتی‌ها، شرایط جوی را عامل لغو مراسم می‌دانند، منتقدان می‌گویند، چهره‌های هنری حاضر نشده‌اند با رئیسی افطار کنند.

به گزارش مدارا از شرق، درحالیکه دولتی‌ها، شرایط جوی را عامل لغو مراسم می‌دانند، منتقدان می‌گویند، چهره‌های هنری حاضر نشده‌اند با رئیسی افطار کنند.

رسانه‌های نزدیک به دولت نوشتند لغو برنامه دیدار روز جمعه ‎هنرمندان با ‎رئیسی به دلیل شرایط جوی خطرناک بوده است.