برف مدارس اردبیل را تعطیل کرد

به گزارش مدارا، روز سه شنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ به دلیل بارش برف و برودت هوا نحوه استمرار فعالیت‌های آموزشی مدارس به شرح ذیل اعلام می‌شود: در شهر اردبیل، دوره‌های ابتدایی شهری و روستایی و متوسطه دوره اول روستایی و مدارس استثنایی نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری و در […]

به گزارش مدارا، روز سه شنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ به دلیل بارش برف و برودت هوا نحوه استمرار فعالیت‌های آموزشی مدارس به شرح ذیل اعلام می‌شود:

در شهر اردبیل، دوره‌های ابتدایی شهری و روستایی و متوسطه دوره اول روستایی و مدارس استثنایی نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری و در شبکه شاد خواهد بود و دوره‌های متوسطه اول و دوم شهری با ۱ ساعت تأخیر در نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت حضوری فعالیت خواهند کرد.

در نمین، کلیه دوره‌های تحصیلی روستایی و دوره‌های ابتدایی و متوسطه دوره اول شهری نوبت صبح و بعد از ظهر، غیر حضوری و در شبکه شاد ادامه فعالیت خواهند داد و دوره متوسطه دوم شهری با ۱ ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

در گرمی فعالیت کلیه مدارس با ۱ ساعت تأخیر به صورت حضوری خواهد بود.

در هیر نیز کلیه دوره‌های تحصیلی نوبت صبح و عصر فعالیت به صورت غیر حضوری و در شبکه شاد انجام خواهد شد.

همچنین آزمون المپیادهای علمی کشوری طبق برنامه و به صورت حضوری برگزار خواهد شد.