کاخ سفید: آماده مذاکره فوری و مستقیم با ایران هستیم

به گزارش مدارا، وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به الجزیره اعلام کرد: ما آماده ایم مستقیما با ایرانی ها درباره توافق هسته ای دیدار کنیم. وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد: دیدار مستقیم با ایرانی ها برای تسریع در تفاهم بر سر توافق هسته ای ضروری است.

به گزارش مدارا، وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به الجزیره اعلام کرد: ما آماده ایم مستقیما با ایرانی ها درباره توافق هسته ای دیدار کنیم.

وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد: دیدار مستقیم با ایرانی ها برای تسریع در تفاهم بر سر توافق هسته ای ضروری است.