رئیسی در سرزمینی که ۷۰ سال با خدا مبارزه کرد، نماز خواند

به گزارش مدارا،علی مطهری، نماینده ادوار مجلس، در حساب توییتر خود نوشت: «نماز خواندن آقای رئیسی در کرملین این پیام را دارد که دین و مذهب، مردنی نیست بلکه نیاز فطری بشر است. امروز در قلب سرزمینی که ۷۰ سال با خدا و دین مبارزه کردند و نام بردن از آن جرم بود نماز خوانده […]

به گزارش مدارا،علی مطهری، نماینده ادوار مجلس، در حساب توییتر خود نوشت: «نماز خواندن آقای رئیسی در کرملین این پیام را دارد که دین و مذهب، مردنی نیست بلکه نیاز فطری بشر است. امروز در قلب سرزمینی که ۷۰ سال با خدا و دین مبارزه کردند و نام بردن از آن جرم بود نماز خوانده می شود.»