ملک سلمان پادشاه عربستان درگذشت

به گزارش مدارا، ملک سلمان بن عبدالعزیز زادهٔ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۵ پادشاه هفتم و کنونی عربستان سعودی، رئیس مجلس وزیران عربستان سعودی و رئیس آل سعود است. او بیست و پنجمین فرزند ملک عبدالعزیز از همسرش حصه و با ۵ پادشاه پیش از خود (ملک سعود، ملک فیصل، ملک خالد، ملک فهد و ملک عبدالله) برادر […]

به گزارش مدارا، ملک سلمان بن عبدالعزیز زادهٔ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۵ پادشاه هفتم و کنونی عربستان سعودی، رئیس مجلس وزیران عربستان سعودی و رئیس آل سعود است. او بیست و پنجمین فرزند ملک عبدالعزیز از همسرش حصه و با ۵ پادشاه پیش از خود (ملک سعود، ملک فیصل، ملک خالد، ملک فهد و ملک عبدالله) برادر است.