...
پنج راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دز رها شد

فاز نخست رهاسازی گوزن زرد ایرانی روز سه شنبه با رهاسازی پنج راس گوزن در پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز آغاز شد.

کلیه حقوق محفوظ است