اخبار امروز : 53
 • تاریخ : دوشنبه - ۱۴ - آذر - ۱۴۰۱
 • ساعت :

  وضعیت زرد کرونایی

  پنج شهر خوزستان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند
  آذر ۱۲, ۱۴۰۱

  پنج شهر خوزستان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند

  آخرین رنگ بندی کرونایی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد که بر اساس آن، پنج شهرستان خوزستان در وضعیت زرد و بقیه مناطق استان در حالت آبی کرونایی قرار دارند.

  یک شهرستان خوزستان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفت
  آذر ۵, ۱۴۰۱

  یک شهرستان خوزستان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفت

  آخرین رنگ بندی کرونایی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد که بر اساس آن، تنها یک شهرستان خوزستان در وضعیت زرد و بقیه مناطق استان در حالت آبی کرونایی قرار دارند.

  ۲ شهرستان خوزستان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفت
  آبان ۲۹, ۱۴۰۱

  ۲ شهرستان خوزستان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفت

  آخرین رنگ بندی کرونایی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد که بر اساس آن، ۲ شهرستان خوزستان در وضعیت زرد و بقیه مناطق استان در حالت آبی کرونایی قرار دارند.

  ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند
  آبان ۱۴, ۱۴۰۱

  ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند

  آخرین رنگ بندی کرونایی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد که بر اساس آن، ۱۳ شهرستان خوزستان در وضعیت زرد و بقیه مناطق استان در حالت آبی کرونایی قرار دارند.

  برو بالا