...
پیش بینی تولید فراتر از ۵۰۰هزار تن شکر در واحدهای هشت گانه نیشکری خوزستان

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: امسال پیش بینی می‌شود تولید شکر در واحدهای هشت گانه نیشکر خوزستان با وجود تنش آبی و خشکسالی کم سابقه ، از مرز ۵۰۰هزار تن فراتر رود.

کلیه حقوق محفوظ است