اخبار امروز : 19
 • تاریخ : شنبه - ۵ - فروردین - ۱۴۰۲
 • ساعت :

  محمد مقدم

  توضیحات زاکانی از عزل مقدم رئیس سازمان حراست شهرداری تهران
  آبان ۵, ۱۴۰۱

  توضیحات زاکانی از عزل مقدم رئیس سازمان حراست شهرداری تهران

  شهردار تهران: سطحی از خطا با هوشمندسازی و تذکر قابل بازگشت است. البته اگر کسی خطا کرد مسیر قانونی وجود دارد اما قرار نیست کسی خطاکار را به سمت خطای بیشتر سوق دهد و در حقیقت برای او تله بگذارد. بی تردید با موضوعات شعاری برخورد نخواهم کرد.

  برو بالا