...
معاون امنیتی وزیر کشور: بازگرداندن همسر و دختر علی دایی اقدام قانونی بود و کار خلاف صورت نگرفته است

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور درباره ماجرای بازگرداندن همسر و دختر علی دایی به کشور گفت: بالاخره مراجع قانونی در کشور هر کدام وظایف خودشان را دارند و آن چیزی که اتفاق افتاد یک اقدام قانونی بود و کار خلاف قانونی صورت نگرفته است.

کلیه حقوق محفوظ است