...
عکس های شعارنویسی روی دیوار سفارت انگلیس در تهران علیه این کشور

شب گذشته افراد ناشناس شعارهایی را بر ضد حکومت انگلیس بر روی سفارت این کشور در تهران با اسپری‌های رنگی نوشتند.

کلیه حقوق محفوظ است