...
دستگیری ۶۷ متهم اخلال در وضعیت اقتصادی کشور

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری۶۷ متهم در زمینه اخلال در وضعیت اقتصادی کشور خبر داد.

کلیه حقوق محفوظ است