پس از سه دهه؛

کرن شماره ۶ کارخانه‌ی ۴ اورهال شد

پس از سه دهه کرنِ شماره شش کارخانه‌ی چهار بصورت کامل اورهال و وارد مدار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت لوله سازی اهواز، از زمانِ نصبِ این کرن تاکنون اورهالی روی این دستگاه صورت نگرفته بود.

کرن شماره‌ی شش بعلت نقص فنی، بصورت کامل از مدار خارج شده بود که وضعیت خطرناک و در فرایندِ تولید نیز اخلال ایجاد می‌کرد.

در فرایندِ اورهال، سرشاسی‌های جدید بجای سرشاسی‌های قدیم قرار گرفتند. همچنین سیستم برقی و حرکتِ طولی و عرضیِ کرن نیز به روز رسانی شد و حرکت کرن‌ نیز نرم‌تر و ترمزهای کرن نیز به روز رسانی شده بود.

همچنین یک ایستگاه تعمیراتیِ جدید در یک طرفِ کرن نیز اضافه شد.

نصبِ درایوهای کنترل سرعت باعث شد که بسیاری از تنش‌ها و استهلاک‌ها پایین بیاید.

گفتنی است، تعمیرات کرن‌ها زیرِ نظرِ اداره مهندسی و توسعه اجرا شد.