افزایش تولید محقق شد

طبقِ آمار مقایسه‌ای میانِ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که رشد تولیدِ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در هم‌سنجی با پارسال افزایش قابل توجهی داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت لوله سازی اهواز، آمار مقایسه‌ای تولید در کارخانه‌ی ۴ در اردیبهشتِ ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ۹ هزار و ۲۲۳ تن تولید در این کارخانه انجام شده است‌. مطابقِ آمارها، در اردیبهشتِ ۱۴۰۲ این میزان به ۱۹ هزار و ۱۵۵ تن رسیده است.

با این حال تولید در کارخانه‌ی ۴ نسبت به معادلِ اردیبهشت ماه در ۱۴۰۱، افزایشِ ۲۰۷ درصدی را به همراه داشته است. همچنین آمارِ تولیدِ کارخانه‌ی ۴ در اردیبهشتِ ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته نیز افزایش ۱۵ درصدی داشته است.

کارخانه‌های پوشش نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به میزانِ ۴۴ هزار و ۷۲۲ متر مربع پوشش دهی داشته که این میزان در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۹۵ هزار و ۴۰۴ متر مربع معادلِ ۲۱۳ درصد افزایش یافته است .

برپایه‌ی گزارش‌های مدیر تولیدِ شرکت لوله سازی اهواز، کارخانه‌ی شماره ۳ (ERW) نیز در اردیبهشتِ ۱۴۰۱ توانست ۹۸۵ تن تولید را ثبت کند که این میزان در اردیبهشتِ ۱۴۰۲ به ۱ هزار و ۵۷۶ تن معادلِ ۶۰ درصد افزایش را به دنبال داشته است.

در همین راستا حمید احمدی، مدیر تولید شرکت لوله سازی اهواز با بیان اینکه در راستای تحققِ شعار سال و رشد تولید، پرسنل خدوم و جهادی شرکت لوله سازی اهواز در زمینه‌ افزود: کارکنان خطوط تولید در حوزه ساخت و پوشش برای تعالیِ این شرکت و با توجه به منویات مقام معظم رهبری با انجام تلاشِ مضاعف توانستند درکارخانه‌ی ۴، کارخانه‌ی ۳ و پوشش، بصورتِ صد در صد تولید را نسبت به اردیبهشت ماهِ سالِ ۱۴۰۱ افزایش دهند.