بغض «روزبه بمانی» در کنسرتش با قطعه چشم‌هایت / FILM

روزبه بمانی در کنسرتش با اجرای قطعه چشم هایت، بغض کرد. کیهان پیشتر اعدا کرده بود که خواننده محبوب این ترانه را برای معترضان سال گذشته و مهسا امینی سروده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛روزبه بمانی در کنسرتش با اجرای قطعه چشم هایت، بغض کرد. کیهان پیشتر اعدا کرده بود که خواننده محبوب این ترانه را برای معترضان سال گذشته و مهسا امینی سروده است.