کیهان: شاید انتقام‌گیرندگان خون سردار سلیمانی از پمپئو و ترامپ در حلقه محافظان آنها باشند

روزنامه حسین شریعتمداری مدعی شده است که شاید انتقام خون سردار سلیمانی را محافظان ترامپ و پمپئو از آنها بگیرند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ کیهان در ستون گفت و شنود شماره امروز روزنامه اش نوشت:

گفت: مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ترامپ و یکی از عوامل اصلی به شهادت رساندن سردار سلیمانی گفته است؛ ایران تشنه گرفتن انتقام سلیمانی است. ما می‌دانیم آنها توانایی عملیات در خاک آمریکا را دارند.
گفتم: پیش از این هم پمپئو و ترامپ خواستار ادامه محافظت از خود در مقابل انتقام ایران شده بودند.
گفت: از کجا معلوم که انتقام‌گیرندگان در حلقه محافظان آنها نباشند؟!
گفتم:‌ چند تن از سناتورهای آمریکایی به هزینه هنگفت حفاظت از ترامپ و پمپئو اعتراض کرده و خواستار کاهش سطح حفاظت از آنها شده‌اند.
گفت: یکی از سناتورها گفته است؛ اگرچه دوران اهمیت آنها تمام شده است ولی بخشی از تاریخ آمریکا هستند و چاره‌ای جز محافظت از آنها نداریم!
گفتم: از یارو پرسیدند چقدر برای خانواده‌ات اهمیت داشتی؟ گفت؛ وقتی خانواده‌ام اسباب‌کشی می‌کردند مرا جا گذاشتند و دو روز بعد پدرم آمد آفتابه‌ای را که جا گذاشته بود ببرد، چشمش به من افتاد و مرا با خود به خانه جدید آورد!