یک تحلیلگر مسائل بین الملل: اردوغان توانسته جایگاه ترکیه را ارتقا ببخشد

خورسند گفت: اگر کارنامه اردوغان بصورت کلی بررسی کنیم به نسبت موفق بود و ترکیه را توانسته چند گام در حوزه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقای جایگاه دهد و ترکیه امروز به عنوان قدرت قابل دفاع و موازنه ساز و قدرت ساز در منطقه غرب آسیا و چه در اوراسیا و حتی نظام بین الملل مطرح است و می شود ترکیه را به عنوان قدرت منطقه‌ای دانست.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ شفقنا نوشت: مهدی خورسند تحلیلگر مسائل بین‌الملل در خصوص اینکه چرا انتخابات ترکیه به دور دوم کشیده شد، گفت: واقعیت این است که ترکیه در سال های گذشته علی رغم دستاوردهایی که اردوغان در طول ۲۰ سال گذشته در حوزه داخلی و خارجی توانسته به دست بیاورد، دستخوش یکسری انتقادات و فضای مطالبه‌گری سیاست خارجی و داخلی از سوی احزاب رقیب حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان شده بود.

بخش هایی از گفت و گوی خورسند را در ادامه می خوانید:

  • این نکته را بیان کنم که چاره را در همگرایی دیدند. به دلیل اینکه عملکرد حزب عدالت و توسعه و تقریباً نوعی از انحصار طلبی را از حزب عدالت و توسعه شاهد بودیم و دیدیم که این فضای سیاسی به شکلی رقم خورد که همگرایی احزاب با یکدیگر توانسته بود جامعه و افکار عمومی ترکیه را تحت تاثیر قرار دهد و تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده بود که چند حزبی که در سیاست داخلی و حتی سیاست خارجی با همدیگر دارای شعبات فکری مختلف هستند، دارای گرایش های مختلف و برنامه های مختلفی برای آن تفکر و شیوه حکمرانی که دارند در کنار هم قرار گیرند تا جایی که ائتلافی که صورت گرفته و اوغلو رهبری این ائتلاف را برعهده گرفته است.
  • بسیاری از کارشناسان جمعی از اضداد و تفکرات را مخالف همدیگر می دانند اما در یک نقطه اشتراک دارند و آن هم گرفتن قدرت از حزب عدالت و توسعه است تا در حیات سیاسی ترکیه بتوانند گفتمان جدیدی را ایجاد کنند. این را به نقطه قوت بکار می برند اما در مقابل نقطه ضعف را اعلام می کنند که ترکیه با وجود تجمیع این احزاب مخالف بعد از اینکه اوغلو رای بیاورد تازه آغاز اختلافات است.
  • شاید بخشی از اقبالی که نسبت به این ائتلاف صورت گرفت نیاز ترکیه به فصل جدید بود که توانستند بعد از ۲۰ سال حزب عدالت و توسعه را دچار چالش کنند و البته اینکه نتوانستند در دوره اول شکست دهند می تواند به دلیل این موضوع باشد که مردم نگران فضای سیاست داخلی ترکیه بعد از رای آوری این ائتلاف هستند که احتمالا بر سر وزرا و شرایط تعیین دولت در ترکیه به مشکل برخواهند خورد. در این شرایط انتخابات به دوره دوم کشیده امر متصوری بود.
  • قصد من پیشگویی یا غیب گویی نیست ولی فضای سیاسی حاکم بر دوره اول انتخابات ترکیه، حزب عدالت و توسعه در دوره دوم شاید به نسبت ائتلاف به رهبری اوغلو موفق تر عمل کند و بتواند مجدداً یک دوره دیگر در زمامداری و حکومت داری باشد و تشکیل حکومت دهد.
  • این نکته را نیز اضافه کنم؛ اردوغان در حوزه سیاست خارجی تفکری را پایه گذاری کرد تا بتواند مدل سیاست خارجی ترکیه بر مبنای ایدئولوژیک یا توسعه‌ای برخلاف برخی دوستان هم قطار ما که این دیدگاه را دارند که ترکیه رویکرد شاید ایدئولوژیک به توسعه دارد و به دنبال توسعه بر مبنای قوم گرایی و نژادگرایی است ولی به دنبال توسعه ژئواکونومیک است و به دنبال یکپارچه سازی جغرافیای کشورها ترک برای رسیدن به اهداف اقتصادی از طریق ترانزیت و بدست آوردن مواد اولیه جهت توسعه اقتصادی این کشور است.
  • اردوغان تقریبا در طول این سال ها توانسته موفق شود و توانسته بازارهای خیلی خوبی در آسیای مرکزی، قفقازجنوبی و حتی با ارمنستانی که ترکیه در طی سالها با هم دشمنی داشتند، بدست بیاورد و همین موضوع در سوریه هم افتاد و دولت اردوغان در شمال سوریه علیه دولت بشار اسد می جنگید و از تکفیری ها حمایت می کرد اما در مقابل توانسته بود بازار خوبی را در سوریه بدست بیاورد و علاوه بر آن در حوزه سیاست داخلی نیز ترکیه توانسته بود در حوزه اقتصادی جامعه خود را به اقتصاد قابل قبولی برساند.
  • در یکی دو سال گذشته ترکیه دستخوش یکسری مشکلات اقتصادی، تورم بالا شد که البته در دامن زدن به رای آوری یا حمایت بیشتر برخی مخالفین از ائتلاف مقابل حزب عدالت و توسعه نقش داشت.
  • اگر کارنامه اردوغان بصورت کلی بررسی کنیم به نسبت موفق بود و ترکیه را توانسته چند گام در حوزه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقای جایگاه دهد و ترکیه امروز به عنوان قدرت قابل دفاع و موازنه ساز و قدرت ساز در منطقه غرب آسیا و چه در اوراسیا و حتی نظام بین الملل مطرح است و می شود ترکیه را به عنوان قدرت منطقه‌ای دانست.