صداوسیما ChatGPT را یک پیام‌رسان آمریکایی معرفی کرد

شبکه خبر، در اشتباهی فاحش، هوش مصنوعی ChatGPT را یک پیام‌رسان معرفی کرد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ شبکه خبر، در اشتباهی فاحش، هوش مصنوعی ChatGPT را یک پیام‌رسان معرفی کرد.

هوش مصنوعی ChatGPT یک بات مکالمه است که توسط شرکت OpenAI توسعه یافته‌است.

گاف عجیب و وحشتناک شبکه خبر سوژه شد!