آیت الله هاشمی رفسنجانی: امام (ره) فرمودند فقط یک سؤال از مردم بکنید که جمهوری اسلامی می‏‌خواهید یا نمی‏‌خواهید؟

در شورای انقلاب بحث داغی در جریان بود که آن کلمه ‏ای که می‏ خواهیم روی کارت بنویسیم و به دست مردم بدهیم، چه باشد؟ به امام اطلاع رسید، فرمودند: «فقط یک سؤال از مردم بکنید که جمهوری اسلامی می‏ خواهید یا نمی‏ خواهید؟ اینکه بیایید و گول بزنید و یک کلمه دموکراتیک ‏بیاورید که اکثر این مردم نمی ‏دانند این دموکراتیک چیست؟ و بعداً براساس آن بشود انحرافی به وجود آورد، این نمی ‏شود، صاف بپرسید مردم اسلام را می‏ خواهند یا خیر!»

به گزارش سایت خبری مدارا؛ مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره چگونگی برگزاری رفراندوم در فروردین سال ۱۳۵۸ در خاطرات خود نوشته است: ما در شورای انقلاب، بالاترین مرکز تصمیم‏ گیری بودیم. بحث داغی در جریان بود که چه موادی را به رفراندوم بگذاریم. آن کلمه ‏ای که می‏ خواهیم روی کارت بنویسیم و به دست مردم بدهیم، چه باشد؟ بحث های بسیار طولانی داشتیم. در آنجا یکی می ‏گفت: بنویسیم جمهوری اسلامی. یک عده می‏ گفتند: نه! جمهوری دموکراتیک ایران. عده‏ ای دیگر می‏ گفتند: جمهوری دموکراتیک خلق ایران. آنهایی که ملاحظه می‏ کردند تا کلمه اسلام هم داشته باشیم، به این عنوان رسیدند، مسأله روی لفظ بود؛ یعنی اگر کسی شیطان نبود، خیال می‏ کرد دارند بر سر لفظ بحث می ‏کنند.

به امام اطلاع رسید، فرمودند: «نه! فقط یک سؤال از مردم بکنید که جمهوری اسلامی می‏ خواهید یا نمی‏ خواهید؟ اینکه بیایید و گول بزنید و یک کلمه دموکراتیک ‏بیاورید که اکثر این مردم نمی ‏دانند این دموکراتیک چیست؟ و بعداً براساس آن بشود انحرافی به وجود آورد، این نمی ‏شود، صاف بپرسید مردم اسلام را می‏ خواهند یا خیر!»

به هر حال، امام اصرار کردند و من اعتراف می‏ کنم که اگر اصرار امام نبود، ما نمی‏ توانستیم در شورای انقلاب مقاومت کنیم. اولاً: ما اینقدر حساسیت نداشتیم و آن دید تیز امام را هم، فاقد بودیم. ثانیاً: عرضه این همه مقاومت را نداشتیم. این مقاومت ها را امام به ما القاء می‏ کرد، من الآن می ‏فهمم؛ یعنی با همه وجودم احساس می ‏کنم، همه ذرات وجودم می‏ فهمد که این اصرار امام که نگذارند خط این انقلاب از حدود اسلام حقیقی و جدی ـ متن اسلام ـ تجاوز کند.